SHERA TV

เฌอร่า ร่วมอนุรักษ์ และบูรณะป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล - ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นป้อมที่จารึกอยู่ในความทรงจำของคนไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย มายาวนาน

iCORNER

SHERA Beyond Living

สมัครรับข่าวสาร

เพียงฝากอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง
คุณจะได้รับข่าวและโปรโมชั่นดีดีก่อนใคร